Skip to content

Beslut kan ske utan att styrelsen anger någon särskilt motivering. Besked om avslag lämnas inte och beslut av styrelsen kan inte överklagas.
De som beviljas medel meddelas senast den 15 juni per mail.

Britta (Elisabeth) .jpg-for-web-normal